Garantibesiktning av nybyggda hus

Garantibesiktningar

Ett nybyggt hus har efter slutgiltig besiktning en garantitid på två år.

Under en garantibesiktning undersöks huset på nytt för att uppmärksamma om brister och fel uppkommit under den tvåårsperiod som gått sedan entreprenaden färdigställts.

L. Söderström Fastighetsbesiktningar AB är godkänd och försäkrad hos Länsförsäkringar.