Okulärbesiktning

Okulärbesiktning (överlåtelsebesiktning) – både för säljare och för köpare

Att besikta huset är lika viktigt för både säljare och köpare.

Som säljare av ett hus kan du besikta huset inför försäljningen. Det underlättar både för köpare och mäklare genom att fel, brister och risker tas upp redan före kontraktsskrivning.

Som köpare av ett hus är det du som ansvarar för att undersöka husets skick. Det är viktigt att göra en så noggrann kontroll som möjligt av det hus du planerar att köpa.

Under en okulärbesiktning av din fastighet kan både säljare och köpare vara med. Tillsammans går vi igenom huset för att fastställa dess skick.

En okulärbesiktning innebär att besiktningsmannen med hjälp av syn och lukt undersöker tak, fasad, grund samt alla utrymmen som nås via dörrar, luckor och öppningar.

Mätningar

Förutom att byggtekniskt undersöka fastighetens byggnader, beaktas även den mark som är i omedelbar anslutning till byggnaden och som kan ha betydelse för byggnadens skick.

I uppdraget ingår att mäta fukt i de delar av byggnaden som särskilt utsätts för slitage, såsom våtutrymmen, fuktisolering mot källaryttervägg, krypgrund eller vind samt träkonstruktioner ovan betongplatta.

Avtal gällande köparbesiktning »
Avtal gällande säljarbesiktning »

L. Söderström Fastighetsbesiktningar AB är godkänd och försäkrad hos Berkley.