Boka okulärbesiktning vid köp av hus

Okulärbesiktning

Som köpare av ett hus, är det du som ansvarar för att undersöka husets skick. Att göra en så noggrann kontroll som möjligt av det hus du planerar att köpa, är viktigt.

Under en okulärbesiktning av din fastighet, kan både säljare och köpare vara med. Tillsammans går vi igenom huset, för att fastställa dess skick.

En okulärbesiktning innebär att besiktningsmannen undersöker alla utrymmen som nås via dörrar, luckor och öppningar och betyder ordagrant, besiktning med synen.

Mätningar

Förutom att byggtekniskt undersöka fastighetens byggnader, beaktas även den mark som är i omedelbar anslutning till byggnaden och som kan ha betydelse för byggnadens skick.

I uppdraget ingår att mäta fukt i de delar av byggnaden, som särskilt utsätts för slitage, såsom våtutrymmen, fuktisolering mot källaryttervägg, krypgrund eller vind samt träkonstruktioner ovan betongplatta.

Avtal gällande köparbesiktning »
Avtal gällande säljarbesiktning »

L. Söderström Fastighetsbesiktningar AB är godkänd och försäkrad hos Länsförsäkringar.