L. Söderström Fastighetsbesiktningar AB

L. Söderström Bygg & Fastighetsförvaltning AB startades 1980 av Leif Söderström. Företaget bytte under hösten 2013 namn till L. Söderström Fastighetsbesiktningar AB.

Vi är ett litet och personligt företag som har lång dokumenterad erfarenhet av hus, fastigheter och byggnadsteknik.
Sedan 1995 erbjuder vi tjänster inom besiktning, såsom okulärbesiktningar.


Fastighetsförvaltning

Tillsammans med Frank Axelsson äger Leif Söderström hyresfastigheter under namnet Axelsson & Söderström Fastigheter.

L. Söderström Fastighetsbesiktningar AB förvaltar över olika fastigheter i centrala Vänersborg.

Läs mer om våra fastigheter här »

Leif Söderström

Leif Söderström, besiktningsman, är försäkrad och godkänd hos Berkley, Nordic, Willis samt SAFE International Försäkrings AB.

För oss är det viktigt att du som kund får den hjälp och råd du behöver. Därför genomgår Leif kontinuerligt utbildningar inom fukt och mögel, skadebesiktning i våtrum och rådande normer inom branschen.

.. och personalen

På kontoret möts du av Lena och Sofia som håller i det administrativa och är din första kontakt med oss.

L. Söderström Fastighetsbesiktningar AB har sitt säte i Vänersborg och vi vänder oss till privatpersoner samt företag, från Strömstad i norr till Göteborg i söder.

L. Söderström Fastighetsbesiktningar AB är godkänd och försäkrad hos Berkley.